IN-LAB laboratorija

InLab laboratorija

Savremena medicina danas ne može da se zamisli bez laboratorijske dijagnostike koja je veoma važna za brzo otkrivanje bolesti i za što uspešnije liječenje, praćenje toka bolesti i izliječenje. Brzina određivanja i tačnost analiza su veoma uznapredovali zadnjih godina sa razvojem novih tehnologija, robotike i on-line obaveštavanja. Moderno opremljena laboratorija je osnovni faktor za brzo i tačno postavljanje dijagnoze.

U našoj laboratoriji možete brzo i pouzdano uraditi kompletne analize krvi i urina:

Hematolške pretrage

Hematologija izučava krvne ćelije i krvnu plazmu. Broj, veličina, morfologija ćelija omogućava detekciju i dijagnozu bolesti krvnih ćelija, ali i mnogih sistemskih oboljenja koja utiču na krvne ćelije. Najčešća hematološka analiza koja se radi u laboratoriji je kompletna krvna slika ili CBC-Complete Blood Count.

Kompletna krvna slika se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja, kao i deo rutinskog pregleda i kod praćenja nekih stanja i bolesti kao što su: anemija, leukemija, zapaljenski procesi u organizmu, stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama.

Parametri kompletne krvne slike su: leukociti, leukocitarna formula, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, MCV (Mean corpuscular volume-srednja zapremina eritrocita), MCH (Mean corpuscular hemoglobin-prosečan sadržaj hemoglobina u eritrocitu), MCHC (Mean corpuscular hemoglobin concentration-prosečna koncentracija hemoglobina u eritrocirtu), RDW (Red cell distribution width), trombociti, MPV (Mean platelet volume-srednja zapremina trombocita).

Pored krvne slike veoma često se radi i sedimentacija eritrocita. Sedimentacija je brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma. Retikulociti se određuju radi procene aktivnosti kostne srži kod anemija i drugih hematoloških stanja ili bolesti. Parametar se određuje u uzorku krvi, nije potrebna priprema pre dolaska u laboratoriju. Određivanje broja i zrelosti retikulocita je pokazatelj funkcije kostne srži, odnosno njene sposobnosti da formira eritrocite.

Biohemijske pretrage

Biohemijske analize su šarolika grupa različitih parametara koje treba lekaru da pruže informaciju o funkcionalnom stanju organizma. Po sastavu i značaju određivanja, podeljene su u više grupa, a osnovni uzorak je krv.

Izbor traženih analiza treba određuje ordinirajući lekar. Od pacijenta se zahteva da ispoštuje pripremu koja najčešće obuhvata period gladovanja od 19 časova prethodnog dana do jutarnjih sati narednog dana kada se završi uzimanje uzorka krvi. Laboratorija, uz savremenu opremu i poštovanje principa dobre laboratorijske prakse, izdaje pouzdan laboratorijski rezultat.

Tumačenje rezultata biohemijske analize vrši ordinirajući lekar, jer je tumačenje validno isključivo uz dobijene anamnestičke podatke i obavljeni pregled.Kako se pojedine biohemijske analize prepliću u različitim oboljenjima i stanjima, jer potiču iz različitih ćelija/organa, tumačenje od strane lekara, podrazumeva put do postavljanja dijagnoze i dobijanja adekvatne terapije.

Imunološke pretrage

Imunološke analize su usmjerene na ispitivanje odbrambdenih sposobnosti organizma, kao i na dokazivanje različizih bolesti imunog sistema, kao što su alergisjke i autoimune bolesti (sistemske i organ-specifične) i intoleranicja na hranu.

Iminologija obuhvata niz imunoloških testova koji podrazumjevaju detekciju ili određivanje titra antigena ili antitijela u datom uzorku seruma. Ove metode imaju široku dijagnostičku primjenu u kliničkoj praksi.

Izuzetna specifičnost antitrla za antigene čini antitijelavažnim reagensima za detekciju i prečišćavanje antigena. Obrnuto, kao reagens za indentifikaciju i kvantivikaciju specifičnih antitijela koriste se antigeni.

Razvitak tehnike proizvodenje monoklonskih antitijela uslovio je mogućnost dobijanja antitijela za gotovo svaski tip makromolekula, čime su tehnike bazirane na reakciji antigen-antitijelo dobile široku primjenu u istraživačkom radu i kliničkim ispitivanjima.

Mikrobiološke pretrage

Mikrobiologija se bavi proučavanjem mikroorganizama – jednoćelijskih i višećelijskih – a pod njenim okriljem nalaze se mikologija, virusologija, bakteriologija i parazitologija.

Mikrobiološke analize omogućavaju pouzdano otkrivanje uzročnika infekcija izazvanih gljivicama, bakterijama, virusima, protozoama i parazitima.

U okviru bakterioloških analiza, izolacijom bakterija iz različitih uzoraka (urin, feces, sputum, bris ili sekret) omogućena je identifikacija bakterija kao mogućih izazivača infekcije. Na ovaj način moguće je ispitati osjetljivost bakterija na različite antibiotike, što je veoma značajno u odabiru odgovarajuće terapije.

Virusološka ispitivanja se zasnivaju na dokazivanju prisustva antigena (delova samih virusa) u uzorku ili dokazivanju prisustva specifičnih antitela, koja se stvaraju u okviru imunog odgovora organizma na infekciju određenim virusom.

Parazitološke analize obuhvataju direktan parazitološki pregled uzorka (najčešće stolice-fecesa) i indirektne metode, kao što su imunodijagnostički testovi. Direktnim parazitološkim pregledom otkriva se prisustvo parazita, dok se indirektnim metodama otkriva prisustvo antitela stvorenih na određeni parazit u serumu pacijenta.

Mikološke analize se zasnivaju na izolovanju patogenih gljiva iz različitih bioloških materijala. Patogene gljive se mogu izolovati iz fecesa, urina, brisa, sputuma i skarifikata, dok se antitela na gljive mogu izolovati iz seruma pacijenta. U okviru ovih ispitivanja, vrši se kultivacija gljiva i mikroskopija koje spadaju u direktne metode, kao i enzimski testovi, koji spadaju u indirektne metode.

_____________________________________________________

PAKETI ANALIZA

Paketi analiza za žene i muškarce !

PAKET 1

 • KKS
 • UREA
 • KREATININ
 • UKUPNI BILIRUBIN
 • GLUKOZA
 • UKUPNI HOLESTEROL
 • TRIGLICERIDI
 • AST
 • ALT
 • ŽELJEZO
 • URIN

CIJENA : 30 KM

PAKET 2

 • KKS
 • SEDUIMENTACIJA ERITROCITA
 • UREA
 • KREATININ
 • UKUPNI BILIRUBIN
 • DIREKTNI BILIRUBIN
 • INDIREKTNI BILIRUBIN
 • MOKRAĆNA KISELINA
 • GLUKOZA
 • UKUPNI HOLESTEROL
 • HDL
 • LDL
 • TRIGLICERIDI
 • AST
 • ALT
 • LDH
 • ALKALNA FOSFOTAZA
 • ŽELJEZO
 • URIN

CIJENA : 55 KM

PAKET 3

 • KKS
 • SEDUIMENTACIJA ERITROCITA
 • CRP
 • UREA
 • KREATININ
 • UKUPNI PROTEINI
 • ALBUMINI
 • UKUPNI BILIRUBIN
 • DIREKTNI BILIRUBIN
 • INDIREKTNI BILIRUBIN
 • GLUKOZA
 • UKUPNI HOLESTEROL
 • HDL
 • LDL
 • TRIGLICERIDI
 • AST
 • ALT
 • GGT
 • LDH
 • ALKALNA FOSFOTAZA
 • ALFA AMILIZA
 • KREATININ KINIZA-CK
 • ŽELJEZO
 • TIBC
 • UIBC
 • URIN

CIJENA : 75 KM

PAKET ZA TRUDNICE

 • KKS
 • Šećer
 • Željezo
 • Urin

CIJENA : 20 KM

DJEČIJI PAKET

 • BRIS GRLO
 • BRIS NOS
 • STOLICA NA PARAZITE

CIJENA : 30 KM

SAVJETI ZA PACIJENTE

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je da se adekvatno pripremite i uputite u procedure pravilnog sakupljanja materijala

PRIPREME DJECE

Kao roditelj važno je da Vi budete svesni koliko je neophodno da odvedete dete u laboratoriju. Budite smireni kada o tome pričate sa detetom i potpuno iskreni. Nema potrebe da lažete dete da neće boleti jer time narušavate autoritet zdravstvenih radnika,kao i svoj lični, i nepoverenje deteta za svaki sledeći odlazak u laboratoriju.

U nastavku pročitajte neke od saveta:

– Recite im da je u redu da se plaše, ali da će nelagodnost kratko trajati.

– Prilagoditi priču detetovom uzrastu. Recite mu iskreno, kratko i smireno šta se očekuje ali naglasite i zašto su analize dobre za njih (vađenje krvi boli, ali će ti biti bolje.)

– Popričajte sa decom o materijalima koji se koriste prilikom vađenja krvi da bi se manje plašila (poveska, vatice, iglica, alkohol, sprejić).

– Ohrabrite dete da da krv, da je analiza dobra za njega i da druga deca isto to moraju da rade kada se razbole. Izbjegavajte da grdite dete ili da ga uslovljavate da se oseća loše.

– Ako se dete uznemiri prilikom samog vađenja krvi, odvratite mu pažnju tako što će te mu nešto pričati, pevušiti, dati mu da drži omiljenu igračku u ruci,ili da sluša muziku preko slušalica.

– Pohvalite dete kada je poslušno i sarađuje prilikom vađenja krvi. Poljubite ga ili zagrlite.

– Recite Vašem detetu da ćete zajedno nakon vađenja krvi raditi neku lepu aktivnost koju ono voli.

U cilju sprečavanja nastanka hematoma i mogućih komplikacija nakon venskog vađenja krvi, od pacijenta se traži da se striktno pridržavaju dole navedenog uputstva:

– ODMAH čvrsto pritisnite tupfer na mesto uboda i držite do prestanka krvarenja (minimum 5 minuta). Ukoliko ste na antikoagulantnoj terapiji ili pijet lekove koji produžavaju vreme koagulacije (Aspirin, Andol.) Tupfer držite minimum 10 minuta.

– Držite ruku ispruženu i nikako je ne savijajte u laktu.

– Ukoliko vam deo odeće (rukav, manžetna) vrše jak pritisak na deo gdje je izvršen ubod, obavjestite osoblje laboratorije da bi Vam pomogli da smanjite pritisak na mesto uboda.

– Ruku iz koje je vađena krv ne izlažite većom opterećenju tokom dana (izbjegavati teretanu, fizičke poslove, nošenje tereta).

– Po statistici , u laboratoriju najveći broj slučajeva nastanka hematoma i komplikacija nakon vađenja krvi nastaju zbog neadekvatnog zbrinjavanja mesta uboda od strane pacijenta ili “loših” vena.

PRIPREME ZA UZIMANJE PROLAKTINA

– Pacijent treba biti budan 2 sata pre vađenja krvi i ne sme raditi vežbe za to vreme

– Dan pre testa pacijent treba da izbjegava hranu bogatu proteinima

– Dan pre testa pacijent treba da izbjegava stimulaciju grudi

– Pacijent ne sme jesti ni piti ništa tokom 8 – 10 sati pre vađenja krvi , osim vode

– Ako pacijent uzima neke lekove , pri dolasku u laboratoriju treba da prijavi tu informaciju

UPUTSTO PRI ISPITIVANJU LIPIDNOG STATUSA

Određivanje triglicerida, LDL – holesterola i HDL – holesterola isključivo raditi na tašte posle 12 sati gladovanja. Uobičajna ishrana bez promene tjelesne težine najmanje 2 nedelje pre uzimanja krvi. Pre donošenja odluke o terapiji , lipidni status je potrebno ispitati najmanje u dva navrata u razmaku od nedelju dana do dva mjeseca.

Bez intenzivnog vežbanja najmanje 24h pre uzimanja krvi.

PRIPREME ZA PREGLED URINA

Preporučeno je da se 4 – 8 sati prije sakupljanja uzorka ne mokri. Mokraću treba sakupiti u čistu, opranu i suhu posudu širokog grla .

Ženama se ne preporučuje analiza mokrače neposredno prije, za vrijeme i neposredno poslije menstruacije. Nakon jutarnje intimne higijene, a prije doručka i drugih aktivnosti, prvi se mlaz jutarnje mokrače izmokri u WC, a srednji prikupi u čistu posudu, za urinokulturu sterilnu posudu koju možete kupiti u apoteci ili preuzeti u laboratoriji.

TEST OPTEREĆENJA GLUKOZOM - OGTT

Pre izvođenja testa pacijent ne sme da se izlaže intenzivnim fizičkim aktivnostima, te treba da bude na normalnoj ishrani u toku 3 dana izvođenja testa.

Neke od dodatnih saveta pogledajte u nastavku:

1. Pacijent treba da prekine sa uzimanjem lekova kao što su kortikosteroidi i diuretici ( u dogovoru sa lekarom ) jer utiču na metabolizam glukoze

2. Test se izvodi ujutru , 10 – 12h noćnog gladovanja ( dozvoljeno je uzimanje vode i nezaslađenog čaja )

3. Za vreme testa pacijent treba da miruje , da ne puši , da ne jede i da ne pije

4. U laboratoriji pacijent dobije da popije 75g glukoze ili drugu količinu ako lekar drugačije prepiše ; krv mu se vadi našte , zatim pacijent popije razmućenu glukozu i nakon 120 minuta se ponovo vadi krv.

5. Kod trudnica krv se vadi našte , popije se glukoza, vađenje se ponavlja nakon 60 i 120 minuta.

PRIPREMA ZA UZIMANJE KRVI

Dan pre vađenja krvi uzmite lakši obrok do 19h (izbegavajte masnu hranu i slatkise). Sve dok ne izvadite krv ne konzumirati hranu i piće osim vode i to umerene količine (do 4dl).

Osnovna priprema za uzimanje krvi za rutinske analize krvi

Uzimanje uzorka krvi ( na prazan stomak ) se obavlja u periodu od 7h – 9h ujutru, nakon 12h od poslednjeg obroka. Ovo je neophodno, zato što uzimanje hrane u ovom vremenskom periodu (12h), može dovesti do porasta koncentracije glukoze, holesterola, lipida, proteina, gvožđa i drugih metabolida. U slučaju da uzimate redovnu terapiju nemojte uzeti jutarnju dozu lekova, jer i lekovi utiču na tačnost vaših rezultata. Jutarnju dozu lekova ponesite sa sobom i uzmite ih nakon vađenja krvi.

Na rezultate nalaza mogu da utiču:

 • višednevna dijeta
 • neprespavana noć
 • izički napor ( izbjegavati fizičku aktivnost 2 – 3 dana pre vađenja krvi jer može dovesti do lažno povišenih vrednosti pojedinih enzima )
 • veći broj cigareta
 • konzumiranje alkoholnih pića i kafe

SAKUPLJANJE 24h URINA

Bocu koju ste pripremili za sakupljanje 24h urina u toku sakupljanja potrebno je držati zatvorenu i na hladnom mestu

Način sakupljanja:

– Prvi dan ( početak sakupljanja ) : Prvu jutarnju porciju urina odbacite. Zapišite vreme ( npr. 7h ). Sve sledeće porcije u toku dana i noći sakupljajte u bocu.

– Drugi dan ( kraj sakupljanja ) : Prvu jutarnju porciju urina sakupite u bocu otprilike u isto vreme (7h) . Sa ovom jutarnjom porcijom urina sakupljanje je završeno.

Bocu sa celokupnom količinom urina donesite u laboratoriju sa uputom vašeg lekara. Neke analize zahtevaju sakupljanje urina sa konzervansom.

Kontakt

Laboratorija radi svakim danom,osim nedelje, tako da uvijek možete dobiti informaciju od strane osoblja o cijenama usluga i svim drugim pitanjima bilo putem telefona ili na licu mjesta.

Lokacija:

Spasovdanska 30

Istočno Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Naši brojevi telefona su :

Tel/Fax: +387 57 344 775

Mob: +387 65 156 103

Kontaktirajte nas putem slanja e-mail poruke