• +387 57 344 775
  • info@zuinlab.com
Radno vrijeme: Pon - Pet : 08:00 - 16:00 | Sub: 08:00 - 14:00
+387 57 344 775 info@zuinlab.com

Hematološke pretrage

KOMPLETNA KRVNA SLIKA

Kompletna krvna slika podrazumeva određivanje ukupnog broja svih ćelijskih elemenata krvi (eritrociti, leukociti i trombociti), količine hemoglobina, određivanje hematokrita, leukocitarne formule, kao i parametara MCV (srednja zapremina eritrocita), MCH (srednja količina hemoglobina u eritrocitu) i MCHC (prosečna koncentracija hemoglobina na litar eritrocita). Većinu ovih parametara hematološki analizator određuje, a neke od njih izračunava računskim programom.

NIZAK HEMOGLOBIN U KRVI

Nizak hemoglobin ukazuje na anemiju. Međutim da bi se odredio tip anemije, a time i primenila adekvatna terapija nije dovoljno imati samo rezultat hemoglobina. Potrebno je odrediti takođe ukupan broj eritrocita, MCV, MCH i MCHC. Tek kada imamo i ove nalaze možemo da diferenciramo da li je u pitanju hipohromna, normohromna, anemija zbog nedostatka gvožđa, folata ili vitamina B12 (koje takođe treba odrediti).

SEDIMENTACIJA KRVI

Sedimentacija krvi je brzina taloženja eritrocita izazvana silom zemljine teže u vremenskom periodu od ½ ili 1 sata. U inflamaciji sa porastom koncentracije fibrinogena i drugih proteina akutne faze dolazi do bržeg taloženja eritrocita pa se dobija povećana sedimentacija eritrocita.Izrazito povećana sedimentacija od 50 do 100 može se dobiti i u malignim oboljenjima.

FUNKCIJA LEUKOCITA (WBC) U KRVI

Leukociti predstavljaju ćelijski deo imunološke odbrane organizma. Zato su određena patološka stanja, kao što su infekcije pojedinih organa i tkiva, praćena uvek porastom ukupnog broja leukocita (organizam na taj način brani od infekcije). Sem u infekcijama znatno povećanje leukocita javlja se u leukemiji (maligno oboljenje bele krvne loze).

UKUPAN BROJ I LEUKOCITARNA FORMULA

Broj leukocita može fiziološki da varira zavisno od doba života, fizičkog vežbanja, u trudnoći, stresu i dr.Ukupan broj leukocita čini zbir svih oblika leukocita koji se razdvajaju u diferencijalnoj leukocitarnoj formuli koja se izdaje u apsolutnom broju i u procentu svake od 5 vrsta leukocita. Ukoliko je ukupan broj viši od gornje referentne vrednosti to najčešće ukazuje na neku infekciju. Ako su tada povećani neutrofili (granulociti) u pitanju je bakterijska infekcija, a ako su povećani limfociti onda uzrok najčešće virusna infekcija.


Created with love by S-CODES