• +387 57 344 775
  • info@zuinlab.com
Radno vrijeme: Pon - Pet : 08:00 - 16:00 | Sub: 08:00 - 14:00
+387 57 344 775 info@zuinlab.com

Blog

INLAB

Savjeti za pacijente

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je da se adekvatno pripremite i uputite u procedure pravilnog sakupljanja materijala

Psihološka priprema dece pre odlaska u laboratoriju

Kao roditelj važno je da Vi budete svesni koliko je neophodno da odvedete dete u l ..

Priprema pacijenta za uzimanje Prolaktina

Priprema pacijenta za uzimanje Prolaktina: – Pacijent treba biti budan 2 sata ..

Uputstvo pacijentima pri ispitavanju lipidnog statusa

Određivanje triglicerida, LDL – holesterola i HDL – holesterola isklju ..

Priprema za pregled urina

Preporučeno je da se 4 – 8 sati prije sakupljanja uzorka ne mokri. Mokraću ..

Test opterećenja glukozom – OGTT

Pre izvođenja testa pacijent ne sme da se izlaže intenzivnim fizičkim aktivnosti ..

Osnovna priprema za uzimanje krvi

Dan pre vađenja krvi uzmite lakši obrok do 19h (izbegavajte masnu hranu i slatkis ..

Sakupljanje 24h urina

Bocu koju ste pripremili za sakupljanje 24h urina u toku sakupljanja potrebno je dr ..

Created with love by S-CODES